Derfor skal du ansætte den ideelle medarbejder

Indhold

Når du skal finde den ideelle medarbejder

Når du skal rekruttere en medarbejder, så kan det godt betale sig at bruge ressourcer på at finde den rigtige til jobbet. 

Mange arbejdsgivere går i tidsfælden når de ansætter den nye medarbejder. De har så travlt med at dække bemandingen i virksomheden, at de hellere vil vælge en ‘acceptabel’ jobkandidat end at fortsætte rekrutteringen efter den ideelle kandidat til jobbet.

Kortsigtet omkostning versus langsigtet gevinst 

Det kan naturligvis være vanskeligt at tænke langsigtet i et rekrutteringsforløb, hvis man har et akut behov for ekstra arbejdskraft på den korte bane. 

Udfordringen med den langsigtede rekruttering er, at udgifterne til rekruttering findes på kort sigt, hvorimod at gevinsten opnås på den lange bane. Derudover, så er gevinsten af den ‘acceptable’ versus den ‘ideelle’ ansættelse vanskelig at kvantificere.

Rekruttering giver konkurrencefordele

Du er afhængig af dine medarbejdere for at levere en bedre service til dine kunder end konkurrenterne, så derfor bør du ansætte med omhu.

Den akkumulerede gevinst ved god rekruttering

Ansættelse af den ‘ideelle’ kandidat har en betydelig og positiv langsigtet konsekvens. 

En medarbejder vil ofte være i sit job i fx 5 år, hvilket svarer til 1.100 arbejdsdage. Den ‘ideelle’ kandidat er måske kun 5 % bedre end den ‘acceptable’ medarbejder, men den daglige effekt heraf vil have en positiv og akkumulerende effekt på din virksomhed. Forskellen mellem den ‘gode’ medarbejder og den ‘ideelle’ medarbejder, er derfor ikke blot 5 %, men 5 % dagligt i 1.100 dage!

Netværkseffekt

Vi har tendens til at omgås folk, som minder om os selv, og det gør de dygtige medarbejdere selvfølgelig også. 

Hvis du lykkedes med at skabe en fantastisk arbejdsplads, så vil dine dygtige medarbejdere sandsynligvis anbefale din arbejdsplads til deres dygtige kollegaer.

Dygtige medarbejdere tiltrækkes af gode arbejdspladser

Dygtige medarbejdere er typisk ambitiøse og tiltrækkes af arbejdspladser med andre dygtige medarbejdere, så de sammen kan løse de mest interessante arbejdsopgaver i branchen. 

Positiv effekt på kunderne

Dine kunder vil over tid opleve, at dine medarbejdere er utroligt dygtige og venlige, hvilket vil få dem til at anbefale din virksomhed til deres netværk. Dygtige medarbejdere vil derfor skaffe din virksomhed flere kunder.

Større ideer og bedre projekter

Med bedre medarbejdere, så vil din virksomhed have bedre forudsætninger for at påtage sig mere komplicerede opgaver, hvilket kan føre til nye forretningsmuligheder.

Tid brugt på rekruttering

Den bedste rekruttering laves når du løbende formår at tiltrække den dygtigste arbejdskraft til dine ledige stillinger. Det kan du gøre ved at forbedre dit employer brand, hvilket reelt blot er din arbejdsplads rygte blandt arbejdstagerne. 

Hvis du formår at gøre din arbejdsplads til en attraktiv arbejdsplads i branchen, så vil du have lettere ved at rekruttere den ideelle kandidat til den opslåede stilling. Dette kræver dog, at du konstant arbejder med rekruttering, og ikke kun den dag, at du har en ledig stilling.

Når den 'gode' medarbejder fortsætter

I en virksomhed sker der fejlansættelser, som egentlig ikke fremstår som fejlansættelser. 

Det kan eksempelvis være medarbejderen, som egentlig er fagligt dygtig, men er et mindre godt match i samarbejdet med kollegerne på arbejdspladsen. Alt fremstår fint på overfladen, og der er ingen grund til at afskedige nogen – alt er okay. I denne situation er der ikke tale om grov forsømmelse af arbejdet, og derfor fortsætter medarbejderen i arbejdet i fx 5 år. 

Alt er tilsyneladende godt, men det kunne have været fantastisk, hvis du havde arbejdet mere med din rekrutteringsindsats. Det er 1.100 arbejdsdage, hvor du kunne have rekrutteret en medarbejder, som passede ideelt ind på arbejdspladsen i disse 1.100 dage.

Når den ‘ideelle’ stopper for tidligt

Har du ansat den rigtige medarbejder, som stopper for tidligt, så er det ikke den rigtige medarbejder alligevel.

Når en medarbejder stopper ansættelsen tidligere end forventet, så skal du endnu engang igennem den ressourcekrævende rekrutteringsproces.

En hurtig medarbejderomsætning kan have en negativ effekt på dine øvrige medarbejderes velvære på arbejdspladsen. Det betyder, at de skal oplære en ny medarbejder, samt påtage sig yderligere ansvar og arbejdsopgaver i en oplæringsperiode.

Derudover, så trækker processen også ekstra på chefens ressourcer, som pludselig skal prioritere et unødvendigt og kortsigtet rekrutteringsproblem. Chefen kunne i stedet have prioriteret udviklingsprojekter eller andet strategisk arbejde.

Konklusion

Det har en betydelig positiv effekt på din virksomhed at rekruttere de rigtige medarbejdere til din virksomhed. 

På kort sigt vil du udelukkende opleve at have udgifter forbundet med rekruttering brugt til jobopslag, annoncering, job interviews, mv. Dette kan give en naturlig en bias hen imod, at en rekrutteringsproces skal overstås hurtigt, så du kan komme tilbage til det rigtige arbejde for kunderne.

Det er dog klart, at hvis du konsekvent lykkes med at tiltrække de bedste jobkandidater i din branche, så vil din virksomhed over tid opnå konkurrencefordele, hvilket vil tilbagebetale meromkostningen for den ekstra rekrutteringsindsats.