Kan HR lære af Marketing?

Indhold

Kan HR lære af marketing?

Den gode rekruttering kommer ikke af sig selv, da arbejdsmarkedet er blevet mere transparent med digitaliseringen, og samtidig er arbejdskraften blevet mere kræsen, da arbejdet ikke længere er det eneste, som vi prioriterer i vores liv.

De fleste virksomheder har en offensiv markedsføringsstrategi, så de kan få solgt deres ydelser, men ofte ses det, at HR afdelingen ikke benytter sig af en offensiv strategi til at sikre, at de rekrutterer den bedste arbejdskraft, som findes derude. 

Hvis din virksomhed skal tiltrække den bedste arbejdskraft, så kræver det, at du begynder at prioritere din rekruttering, og her kan du kopiere slagplanen fra marketingsafdelingen.

Når HR skal rekruttere, så skal de sælge et job til en “kunde”.

Rekrutteringsstrategi

En rekrutteringsstrategi vil hjælpe dig med at ramme dine aktuelle og fremtidige behov. 

En kortsigtet rekrutteringsstrategi vil fokusere på at rekruttere til konkrete jobs, som virksomheden skal besætte indenfor en overskuelig fremtid. Her kan det være en god idé at lave en kampagnestrategi, som arbejder målrettet mod at besætte disse stillinger med kvalificerede kandidater.

En langsigtet rekrutteringsstrategi har fokus på at positionere din arbejdsplads over for den kvalificerede arbejdskraft, så du har lettere ved at rekruttere når behovet opstår i fremtiden. En strategi kan eksempelvis være at opbygge en intern database med kvalificerede og interesserede jobkandidater.

Lav en 'marketingplan'

Når du har lagt en strategi for virksomhedens rekruttering, så skal du have lagt en plan. Du skal rekruttere til virksomhedens jobs.

Marketing er vant til at lave markedsføringsplaner, og derfor anbefaler vi, at du tager marketing med på råd når du udarbejder din rekrutteringsplan

Marketing har ofte stor erfaring i at kortlægge en kunderejse, samt praktisk erfaring med at udføre planen fra konkrete værktøjer til kommunikationsstrategier.  

Rekrutteringsplan

Rekrutteringsplanen er din slagplan, så du har nogle konkrete aktiviteter, som du kan udføre for at tiltrække og rekruttere de relevante jobkandidater. 

Tilgangen fra marketing kan bruges til at definere en kampagnemålsætning, samt give inputs til hvilke aktiviteter, der skal udføres i planen for at nå målsætningen.

Kampagne

Når virksomheden lancerer et nyt produkt, så laver marketing typisk en målrettet markedsføringskampagne, så de kan promovere produktet til målgruppen bedst muligt.

En markedsføringskampagne har til formål at koordinere alle de aktiviteter, som skal udføres inden for kort tid for at opnå formålet med at påvirke kampagnemålgruppen positivt. Med kampagnen er Marketings formål at skabe en fornemmelse af at være ‘allestedsnærværende’ for målgruppen, samt skabe en købsinteresse.

Hvordan lancerer og promoverer du nye jobstillinger? Har din HR afdeling en ambitiøs plan for effektivt at nå den ideelle kandidat til jobbet, så dine stillinger besættes rettidigt? 

Hvilken effekt vil det have på din rekruttering, hvis du lavede en målrettet kampagneplan for at rekruttere de bedste jobkandidater?

Branding

Dine medarbejdere fortæller om deres arbejdsplads til omgangskredsen, og summen af alle disse fortællinger ‘brændemærker’ fortællingen om din virksomhed som arbejdsgiver. 

Denne fortælling bliver til dit employer brand, og er enten positiv eller negativ. 

Du har ansvaret for dette employer brand, og med dette ansvar følger der heldigvis indflydelse.

Et positivt employer brand vil gøre det lettere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og dit employer brand bør derfor være en central del af din rekrutteringsstrategi.

Employer branding

Marketing kender alt til branding, og du kan derfor hente inspiration ved at samarbejde med virksomhedens marketingafdeling. 

Branding handler reelt om at positionere virksomheden i din målgruppes opfattelse. Her ønsker du klart at fremstå, som en god arbejdsgiver, så de bedste jobkandidater vil vælge din virksomhed.

Sociale medier

Det er en fejl at tro, at de sociale medier udelukkende skal bruges til at markedsføre virksomhedens produkter eller services. 

De sociale medier kan også bruges til at promovere et eller flere jobs, som din virksomhed ønsker besat. 

I marketing bruges de sociale medier, som et vigtigt redskab til at kommunikere med virksomhedens følgere. Her bør din HR-medarbejdere banke på hos marketingafdelingen, da der absolut er grund til, at HR også bruger virksomhedens sociale medier til at promovere ledige stillinger eller employer brandet

LinkedIn 

LinkedIn er åbenlyst en god kanal til at promovere ledige stillinger, og mange bruger allerede denne mulighed. 

De sociale medier giver dog særlig værdi når du formår at udtrykke virksomhedens autencitet, og ikke blot promoverer ledige stillinger. Vi vil opfordre dig til at lægge en plan for hvordan, at virksomhedens sociale medier kan bruges til fordel for hele virksomheden. 

“Kunderne kommer ikke af sig selv”

I marketing er der et konstant fokus på, at virksomheden kan tiltrække kunder, da virksomhedens eksistens er afhængig af den omsætning, som kunderne lægger i ‘butikken’.

Marketing ved, at kunderne har forskellige profiler (buyer personaer), samt at der findes et utal af måder at finde virksomheden på online.

Marketing ved, at det forbedrer arbejdet, hvis de definerer en kunderejse. 

Kandidatrejsen

Kunderejsen beskriver ‘rejsen’ til at gøre potentielle kunder til betalende kunder, som herefter skal gøres til faste kunder, som gerne anbefaler virksomheden til andre kunder. Marketing vil gerne skabe et loop, som er selvkørende, og kunderejsen beskriver dette. 

Hvordan gør du dette i forhold til at rekruttere de bedste medarbejdere? Har du defineret en tilsvarende rejse for dine jobkandidater?

En beskrivelse af din virksomheds kandidatrejse kan hjælpe dig med at rekruttere medarbejdere, som er både fantastiske medarbejdere, der yder et godt arbejde, samt elsker at arbejde for dig, og som også vil anbefale din arbejdsplads til andre i branchen.

Webinar

Webinars er efterhånden et meget anvendt redskab i marketingafdelingen. Du har sikkert set webinars annonceret på LinkedIn fra de mest aktive virksomheder på LinkedIn.

Du kan også bruge webinarer til at vække interessen blandt jobkandidater. 

Det er vanskeligt for jobkandidater at få viden om en virksomhed, som ikke har været igennem et PR-filter forinden, at det fx lander på hjemmesidens karriereside. Derfor kan et webinar være en god mulighed til at svare på spørgsmål om virksomheden i et uformelt setup.

Brug eksempelvis webinars til:

  • at fortælle om virksomhedens karrieremuligheder.
  • at fortælle om hvad I ser på når I modtager uopfordrede ansøgninger.
  • at lave en åben spørgerunde for jobkandidater, som kan stille spørgsmål til konkrete jobs.

Nyhedsbrev

Nyhedsbrevet bruges ofte aktivt af marketing, så de kan uddanne jeres kunder og partnere i virksomhedens services. 

Nyhedsbrevet er et af de få aktiver, som din virksomhed har fuld kontrol over- i modsætning til fx virksomhedens LinkedIn konto. Du bestemmer selv frekvensen for udsendelse af nyhedsbreve, samt hvem på din liste, der skal modtage nyhedsbrevet. 

I marketing kalder man brugen af nyhedsbrevet for ‘email marketing’, og det er en helt disciplin for sig selv. 

I marketing har de masser af tricks til at optimere antallet af emails, som læses af brugerne, samt viden om hvad der kræves for at ‘konvertere’ læseren af nyhedsbrevet til en køber.

Et af disse tricks handler om segmentering af dine brugere. Derudover, så anvender marketing ofte leadscoring, hvor de kategoriserer emailmodtagerne på basis af deres engagement fx åbningsrate af nyhedsbrevet.

Er nyhedsbrevet relevant til rekruttering?

Det er interessant for din rekrutteringsevne, hvis du kan få jobkandidater til at tilmelde sig dit nyhedsbrev. Det vil betyde, at du har mulighed for at sende information direkte i mail-indbakken til interesserede jobkandidater.

Der er 2 tilgange, som du vælge til dit nyhedsbrev. 

  1. Du har et generelt nyhedsbrev, som er for både kunder, partnere og jobsøgende.
  2. Du har et specifikt nyhedsbrev til jobsøgende.

Nyhedsbrev til alle interesserede

Ved at bruge det generelle nyhedsbrev til flere forskellige formål, så spreder du dine budskaber over forskellige målgrupper, hvilket kan udvande effekten af at bruge nyhedsbrevet.

De jobnyheder, som du sender via nyhedsbrevet til kunder og partnere er dog ikke spildte. Alle i de forskellige målgrupper har interesserede i din virksomhed, så måske er de også interesseret i at søge jobbet eller kender en relevant kandidat til jobbet.

En tredje pointe er, at jobnyheder også kan tjene et marketingformål, da det kan informere kunder og partnere om, at det går godt i virksomheden.

Nyhedsbrev kun til jobkandidater

Du kan få jobkandidater til at tilmelde sig dit nyhedsbrev ved at lave tilmelding til nyhedsbrevet på din karriereside, samt i aktuelle jobopslag på hjemmesiden. Når du modtager en tilmelding på disse sider, så ved du, at de formentlig er interesserede i jobmulighederne i din virksomhed.

Nyhedsbrevet kan du bruge til at orientere de tilmeldte med nyopslåede jobs. Herudover, så kan du bruge denne informationskanal til at styrke dit employer brand over for jobkandidaterne.

Favn konkurrencen

I mange brancher mangler der kvalificeret arbejdskraft.

Manglen på arbejdskraft betyder, at mange virksomheder ikke er interesserede i at skaffe mere arbejde, fordi at de ikke kan ansætte dygtige medarbejdere til de ekstra arbejdsopgaver.

I denne situation er det nærliggende at spørge sig selv:

Hvad kan jeg gøre for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til min virksomhed?

Hvis du ikke kan rekruttere, så er den hårde sandhed jo, at du kan gøre noget bedre i din rekrutteringsindsats. 

Det er særligt relevant at arbejde med employer branding og aktive rekrutteringsstrategier i denne situation. Et opslag på en jobportal, og det vanlige klichéfyldte stillingsopslag på 300 ord på hjemmesiden kommer ikke til at tiltrække den bedste arbejdskraft, hvis der er mangel på deres kompetencer i branchen.

Du skal derfor gøre en større indsats, og dette er et vilkår, som marketing kender alt til, da der er hård konkurrence om kundernes interesse. 

Derfor kan du lære meget af at tage marketing med på råd, og særligt hvis din virksomhed er i en branche med arbejdskraft.

“Kunden har altid ret”

Det er et udtryk, som de fleste kender.

For mange virksomheder er udtrykket et mantra, som handler om, at kunden skal være i fokus for virksomhedens aktiviteter.

Hvilken effekt ville dette have på din rekruttering, hvis du antog det samme mantra? 

“Jobkandidaten har altid ret”

(Her menes naturligvis ikke, at jobkandidaten kender mere til din virksomhed eller arbejdet).

Hvis tanken, at jobkandidaten altid har ret gælder, så kan det have følgende betydninger:

  • Du skal prioritere jobkandidaterne fx besvare spørgsmål eller opkald.
  • Du skal lytte til jobkandidaterne, så du lærer deres behov at kende.
  • Du skal give dem mere information, så de har tilstrækkelig information til at træffe et oplyst valg om jobbet.
  • Du skal gøre det lettere for dem at ansøge.
  • Du skal give dem et ordentlig afslag, hvis de ikke vælges til jobbet.

Alt for mange virksomheder behandler jobkandidater uden omtanke, og tager nærmest for givet, at kvalificerede og taknemmelige medarbejdere vælter ind med gennemarbejdede jobansøgninger fordi, at de i stillingsopslaget på jobportalen søger ‘omstillingsparate” medarbejdere, som er gode til at have “mange bolde i luften”,… suk.

Sådan ville en succesfuld virksomhed aldrig behandle sine kunder, men når virksomhederne ‘sælger’ jobs, så kender dovenskaben sjældent grænser på jobmarkedet.

Anmeldelser

Gode anmeldelser på Trustpilot, Google, Facebook, osv. er vigtige for din virksomheds gode ry. De tilfører troværdighed.

Mange kunder tjekker din virksomheds anmeldelser før, at de foretager et køb. Det giver sig selv, at mange gode anmeldelser signalerer, at mange bruger produktet, samt at mange er glade for produktet også.

De selvsamme anmeldelser, som giver dit produkt en troværdighed overfor kunder de giver også en troværdighed overfor jobkandidater.

Du kan godt regne med, at dit employer brand lider et knæk, hvis virksomheden har mange dårlige anmeldelser. Omvendt, så fører mange gode anmeldelser til, at din virksomheds anseelse højnes.

Derudover, så er noget nyt kommet til Danmark. Der findes platforme, hvor man kan give sin arbejdsgiver en anmeldelse – under og efter ansættelsen. Dette skal du overveje, da det kan have en langsigtet konsekvens for din evne til at rekruttere den bedste arbejdskraft.

Public Relations (PR)

Public Relations har fokus på hvordan, at offentligheden kommunikerer om din virksomhed. 

Der kan naturligvis være flere grunde til, at din virksomhed kan have interesse i at bidrage til denne fortælling. 

Employer branding

Kender jobkandidaterne din arbejdsplads?

PR kan være en god disciplin, hvis du ønsker at gøre din arbejdsplads til et husholdningsnavn, som alle kender.

Det kan være interessant for din virksomhed at øge kendskabet til virksomheden uden for din branche, hvis du eksempelvis står overfor at skulle rekruttere meget i den kommende tid. Hvis din virksomhed har brug for at forbedre sit rygte, så kan det også være klogt at arbejde sammen med marketing om at lave PR.

Med en strategisk PR indsats, så kan du få bragt historier om din virksomhed i avisen eller på TV. Disse historier er med til at positionere dit employer brand, så du står stærkere når jobkandidaterne skifter job. 

Når jobkandidaterne er bevidste om din virksomheds eksistens, så øger dette sandsynligheden for, at de kigger på din karriereside, mv., hvorigennem de kan læse yderligere om din virksomhed.

Identificér dine historier

Medierne skal bruge en god årsag til at bringe en historie om din virksomhed. Det betyder, at du skal identificere de gode historier i virksomheden, som matcher den fortælling, som du ønsker skal herske i opfattelsen af virksomheden.

Den bedste metode til at skabe gode historier om din virksomhed er ved at skabe en fantastisk arbejdsplads. Dette giver en masse fantastiske historier, som kan få arbejdspladsen i medierne, som vil efterlade et positivt og langvarigt indtryk af virksomheden, som en god arbejdsgiver.

Intern kommunikation

Når virksomheden er i medierne, så kommunikerer virksomheden også til dens medarbejdere. 

Mediehistorien er med til at sætte tonen i virksomheden mens den kører i medierne. 

Herudover, så ved alle der har arbejdet i en virksomhed, som var i offentlighedens skudsmål, at venner, familier og bekendte har en holdning til ens arbejdsplads i denne situation. Dette påvirker stoltheden af at arbejde i virksomheden positivt eller negativt afhængigt af nyhedshistorien. Tag ansvar for din PR, så din virksomhed kan fortælle de gode historier.

Opsummering

Der er store muligheder for at forbedre din rekruttering ved at adoptere nogle af tilgangene fra markedsføring. 

Hvis det er vanskeligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i din branche, så er det afgørende, at HR samarbejder med marketingmedarbejderne i din virksomhed.

Dine marketingmedarbejdere er vant til at anvende de digitale muligheder for at kommunikere med virksomhedens omverden, og kan hjælpe med at lave en rekrutteringsplan, som indarbejder best practice fra marketingverdenen.

Udnyt virksomhedens ‘Human Ressources’.