Skab dit Employer Brand

Indhold

Hvorfor bruge tid på employer branding?

Hvis du mener, at den rigtige medarbejder kan gøre en forskel for din virksomhed, så bør du gøre en indsats for at tiltrække denne medarbejder til din virksomhed.

Det kan være vanskeligt at tiltrække kvalificerede medarbejdere, og derfor opgiver nogle virksomhedsejere ambitionerne om at vokse virksomheden større. Det er for dumt, da arbejdskraften findes derude – du har bare ikke tiltrukket medarbejderne endnu. 

Arbejdsgiverens problem ligger typisk i, at de rigtige medarbejdere ikke søger jobbet, da de enten ikke kender til virksomheden eller ikke finder virksomheden interessant. 

Arbejdsmarkedet er ligesom andre markeder styret af udbud og efterspørgsel. Arbejdsgivere har i mange frit kunnet rekruttere gode medarbejdere ved blot at smide et jobopslag på Jobindex, men tiderne har ændret sig, og arbejdsløsheden er meget lav i nogle brancher. 

For at tiltrække de bedste ansøgere, så skal du derfor være den bedste arbejdsgiver – sådan fungerer det frie marked med udbud og efterspørgsel.

Hvorfor er min virksomhed ikke interessant for medarbejdere?

Det ses ofte at virksomheder, som har et godt produkt ikke behøver at markedsføre sig aggressivt, da kunderne kommer af sig selv. 

Problemet heri kan blive, at dine kommende medarbejdere ikke nødvendigvis kender virksomheden, da den ikke markedsfører sig eller vedligeholder sin brand identitet. Virksomheden er formentlig ikke aktiv på LinkedIn eller andre sociale medier, og hjemmesiden har et udtryk, som er 5-10 år forældet.

Du har derfor 2 opgaver for at kunne tiltrække dine favorit jobkandidater:

 1. Sørge for, at jobkandidaterne kender virksomheden.
 2. Sørge for, at jobkandidaterne finder virksomheden interessant.

Hvis jobkandidaterne skal søge til din virksomhed, så er du derfor afhængig af virksomhedens kommunikation til omverdenen. 

Hvad er din målsætning? 

Din strategi til at få attraktive jobansøgere afhænger af dine rekrutteringsbehov. 

Har du blot ledige stillinger en gang årligt til et standard job, hvor du udelukkende mangler standard arbejdskraft, så kan du fx nøjes med at have et jobopslag på en kendt jobside. 

Har du omvendt løbende behov for at rekruttere højt kvalificerede IT-medarbejdere, fordi at din virksomhed er i vækst, så skal du have en flerstrenget strategi, som både kommunikerer, at din virksomhed findes, samt gør virksomheden interessant for jobkandidaterne.

Herunder er der opremset nogle forslag til målsætninger, som kan bruges til din strategi for dit employer brand:

 • Vi ønsker at ansættelse sker via anbefalinger fra nuværende ansatte
 • Vi ønsker flere henvendelser via Sociale Medier
 • Vi ønsker at øge kendskabet til virksomheden blandt jobkandidater
 • Vi ønsker flere ansøgere til vores stillinger
 • Vi ønsker flere kvalificerede jobkandidater
 • Vi ønsker flere nyuddannede ansøgere

 

Planen for dit employer brand bør bygges omkring en klar målsætning, så du kan bygge en klar plan.

Identificér dine ønske-medarbejdere

Ved du hvem, som du ønsker at ansætte i din virksomhed?

Hvis du ikke har en klar profil for den persona, som du ønsker at ansætte, så har du en mindre chance for at tiltrække denne kandidats jobansøgning.

Ved at etablere en klar profil for jobkandidaten så kan du målrette din strategi til denne jobkandidat. 

Ønsker du eksempelvis en erfaren og højtuddannet IT-medarbejder, så skal du ikke lægge al din indsats på konferencer for nyuddannede på IT-universitet. I stedet skal du deltage i konferencer hvor IT-virksomheder naturligt vil deltage. 

Byg din egen persona

Vi har samlet nedenstående spørgsmål, som en hjælp til, at du kan få en klar idé om hvem din jobkandidat er, samt hvordan, at du kan kommunikere til vedkommende.

Hvem er din jobkandidat?

 • Alder
 • Hvilken titel har kandidaten i dag?
 • Hvilket lønniveau?
 • Hvor findes kandidaten geografisk?
 • Hvilken uddannelse?
 • Hvilke erfaring har kandidaten?
 • Hvilken socioøkonomisk baggrund kommer kandidaten fra?

 

Hvorfor skal jobkandidaten skifte nuværende job til et job hos din virksomhed?

 • Hvad er kandidatens personlige ønsker i livet?
 • Hvilke karriere målsætninger har kandidaten?

 

Hvad frustrerer dine jobkandidater?

 • Hvorfor skulle jobkandidaten ønske at skifte job?
 • Hvad hindrer jobkandidaten i at skifte til et nyt job?

 

Hvordan søger jobkandidaten efter job?

 • Er kandidaten aktivt søgende eller er vedkommende fx blot tilmeldt et nyhedsbrev med ledige stillinger?

 

Hvor søger jobkandidaten efter job?

 • Bruger kandidaten jobsider, eksisterende netværk eller sociale medier?

 

Hvilken personlighedstype har jobkandidaten?

 •  Søger du efter en jobkandidat, som er ekstrovert/introvert, planlægger/igangsætter, etc.?

 

Hvilke evner skal jobkandidaten have?

 • Skal jobkanditaten eksempelvis være tung på et specifikt programmeringssprog eller søger du en IT-projektleder, som kender lidt til flere programmeringssprog?

 

Hvad motiverer jobkandidaten i sit arbejde?

 • Er det lønnen, virksomhedens værdier, arbejdsmiljøet, virksomhedens renommé eller andet, som motiverer jobkandidaten til at arbejde hos dig?

 

Hvem påvirker jobkandidatens beslutning om at søge et job i din virksomhed?

 • Er det et familiemedlem, vennerne, ægtefællen, nuværende kolleger, en HR konsulent eller dine medarbejdere, som kan have indflydelse på beslutningen?

 

Hvilke kilder finder jobkandidaten troværdig om jobbet i din virksomhed?

 • Er det din hjemmeside, jobannoncen, kollegaer, en HR konsulent, opslag på de sociale medier?

Identificér værdien, som din arbejdsplads kan tilbyde

Hvorfor skal man egentlig arbejde i din virksomhed?

Tilbyder du blot et job, som betaler en løn – eller giver du anden værdi til dine medarbejdere? Der er konkurrence om de gode medarbejdere, og dem som tilbyder en høj værdi til jobkandidaterne får de bedste medarbejdere.

Du skal kende din værdi, så du kan afgøre om værdien matcher din kandidat persona. 

Hvis din kandidat persona er frustreret over, at der er en dårlig balance mellem karriere og familieliv i den nuværende stilling, så skal du sørge for, at netop din virksomhed giver plads til at have et rigt familieliv i kombination med jobbet. 

Hvis du er i en højtydende og konkurrencepræget branche, så betyder en god aflønning muligvis meget for jobkandidaterne. 

Faktorer som giver din virksomhed værdi

Tag et kig på nogle af de faktorer, som du kan anvende til at indrette din virksomhed, så du kan designe et attraktivt brand målrettet din drømme medarbejder.

Kultur: kollegaer, en støttende ledelse, samarbejdsånd, CSR politik, tillid, virksomhedens vision.

Karriere: forfremmelsesmuligheder, jobsikkerhed, karriereudvikling, efteruddannelse, coaching.

Arbejdsmiljø: Udfordringer, anerkendelse, balance mellem familieliv og karriere, god stemning, sikker og ansvarlig arbejdsplads.

Medarbejderfordele: Ferie, betalt frokost + te og kaffe, betalt efteruddannelse, hjemmearbejde, medarbejderrabatter. 

Lønkompensation: Konkurrencedygtig løn, lønstigning, bonus, fair aflønning.

Du kan afklare ovenstående spørgsmål ved at inddrage dine eksisterende medarbejdere. Du kan stille dem spørgsmål som fx:

 • Hvorfor kan du lide at arbejde her?
 • Hvad kan du bedst lide ved at arbejde her?
 • Er du tilfreds med din løn?
 • Beskriv virksomhedskulturen?

 

Der er ikke noget, der er rigtigt ift. hvordan, at du skal indrette din arbejdsplads for at tiltrække de bedste jobkandidater. Det er dog godt at vide, at kombinationen af alle din valg er med til at afgive et indtryk af din virksomhed hos dine kommende jobansøgere.

Identificér kanaler og kontaktpunkter med jobkandidaterne

Når du har sat retning på dit employer brand, så skal du afklare hvordan, at din virksomhed kommunikerer med jobkandidaterne. 

Din virksomhed kommunikerer med potentielle jobkandidater i alle sine handlinger. Derfor skal du afklare hvilke kontaktpunkter, der er vigtige for din virksomhed for at tiltrække den ønskede jobkandidat.

Rekrutteringsrejsen kan bestå af følgende:

 • Virksomhedens hjemmeside
 • Nyhedsbreve
 • Netværk
 • Sociale medier
 • Rekrutteringsevents
 • Talentnetværk
 • Jobannoncer
 • Employee advocacy – dine medarbejdere fortæller om arbejdspladsen
 • Jobansøgning
 • Interview

 

Hvis dine jobkandidater er 30-årige med 5-års erhvervserfaring, som pt. besidder et godt job, så har du allerede god information til at indsnævre kommunikationskanaler til dit employer brand. Denne jobkandidat vil ikke deltage i rekrutteringsevent, og er formentlig ikke aktivt jobsøgende, og derfor er jobannoncer mindre relevante. I stedet, så kan du fremme din virksomhed via fx LinkedIn og evt. også promovere din virksomhed via annoncering.

Det gode employer brand

Når du har været ovenstående igennem for din virksomhed, så har du et godt udgangspunkt for at tilrettelægge dit employer brand.

 1. Sæt en målsætning for dit employer brand.
 2. Identificér din foretrukne jobkandidat
 3. Identificér værdien, som du kan tilbyde kandidaten
 4. Identificér de kanaler, som du kan anvende til at kommunikere dit employer brand til jobkandidaterne.

Et sidste ord

Har du ikke kommunikations- eller markedsføringsressourcer internt, så kan det være vanskeligt at arbejde med et employer brand.

Employer branding benytter sig af mange metoder, som er kendt i kommunikation og markedsføring, og derfor er det fordelagtigt, at du inddrager dem i virksomhedens tiltrækning af nye medarbejdere.