Hvorfor bruge et rekrutteringsbureau?

Indhold

Er du ekspert?

Det kan være omkostningsfuldt, tidskrævende og stressfyldt selv at skulle rekruttere nye medarbejdere. 

Et rekrutteringsbureau er specialiseret i at finde arbejdskraft til din virksomhed, samt hjælpe dig med ansættelsesprocessen, så du kan lykkes med rekrutteringen mens du bruger din tid på andre opgaver i din virksomhed. 

I denne artikel beskriver vi nogle af grundene til, at du kan bruge et rekrutteringsbureau til rekruttering i din virksomhed.

Vi rekrutterer selv

e fleste virksomhedsejere tænker naturligt, at de selv kan ansætte medarbejderen til deres virksomhed, hvilket bestemt er muligt. 

For at vurdere fordelagtigheden ved bruge et rekrutteringsbureau, så skal du kende fordele og ulemper ved selv at stå for rekrutteringen.

Hvad koster det at have stillingen ledig i fx 1 måned?

Det kan betyde mistet omsætning, tabte ordrer og ophobning af arbejdsopgaver, hvis en stilling står ledig for længe. Derudover kan det overbebyrde kollegerne, som skal udføre det ekstra arbejde. 

Ansætter du den bedste?

Hver gang, at du ansætter den bedst mulige til jobbet, så optimerer du mulighederne for din virksomheds vækst og muligheder. Det kræver en omhyggelig indsats at ansætte den bedste til jobbet, og derfor bør rekruttering ikke negligeres eller tages for givet. 

Hvad er de interne omkostninger til rekruttering?

Der er interne omkostninger forbundet med rekruttering. 

Det koster en fast månedsløn, ferieløn, udstyr, kontorplads, mv. til den HR-ansvarlige. Der vil være udgifter til at bruge jobportaler, databaser, samt at annoncere jobbet. 

I mindre virksomheder vil det desuden være svært at opbygge en specialiseret rekrutteringsfunktion, som kender markedet og kan konkurrere med et rekrutteringsbureau. 

Hvad er prisen for uvished?

Hver dag tæller når en stilling ikke er besat. 

Den manglende ansættelse kan skabe uvished for virksomhedens projekter, medarbejdere og særligt chefen med ansvaret.

Fordele ved at hyre et rekrutteringsbureau

Der er flere fordele ved at bruge et rekrutteringsbureau, og alle virksomheder bør overveje om dele af deres rekruttering kan udliciteres-

Hurtigere

Mangler du akut en stilling besat til et større projekt eller halter driften efter, så har et rekrutteringsbureau flere ressourcer at trække på. De er specialiserede og kan prioritere din opgave. 

Rekrutteringsbureauet har prøvet det mange gange før, og spilder ingen tid i ansættelsesprocessen. Derudover har de allerede et netværk af kandidater og partnere, som kan hjælpe ift netop dine behov.

Høj kvalitet af kandidater

Rekrutteringsbureauet har allerede fundet og screenet kandidaterne for dig, så du udelukkende skal forholde dig til kvalificerede kandidater. Hvis du hyrer et rekrutteringsbureau til at give dig kvalificerede jobkandidater til en samtale, så kan du skære mange led væk i din rekrutteringsprocess.

Fokus på dine kunder

Du kan beholde dit kundefokus ved at udlicitere rekruttering. I mindre virksomheder er det ofte chefens tid, som bruges til at lave opslag, annoncere, screene og tale med jobansøgerne. Lad rekrutteringsbureauet om størstedelen af opgaven, og brug i stedet din tid på dine kunder. 

Adgang til freelancere

Det er ikke altid, at en fuldtidsansættelse er den rigtige løsning, og her kan freelancere være et godt alternativ, som kan påtage sig enkelte projekter for en periode. Har du ikke allerede kontakt til freelancere i dit netværk, så kan du i stedet bruge et rekrutteringsbureau.

Passivt jobsøgende

De bedste jobkandidater søger ikke altid aktivt, men er villige til at skifte job, hvis den rette mulighed opstår. Rekrutteringsbureauerne er typisk bedre til at engagere disse kandidater via deres netværk, samt passive kandidater i deres databaser.

Lønforhandling

Et rekrutteringsbureau kender arbejdsmarkedet, og lønniveauet i branchen. De kan derfor hjælpe dig med at lave den bedst mulige lønforhandling.

Specialister og rækkevidde

Rekrutteringsbureauerne er ofte specialiserede i en branche. De kender derfor dine muligheder i markedet via deres netværk af kandidater, kunder, partner og har adgange til CV’er på de relevante jobportaler via dyrt købte licenser. De har flere muligheder at trække på, og så har de bedre redskaber til at identificere den rette kandidat til dine behov.

Langvarigt samarbejde

Etablerer du et længerevarende samarbejde med et rekrutteringsbureau, så vil du med tiden få en partner, som kender dine behov, hvilket vil tage yderligere pres fra dine skuldre..

Tidsbesparelse

Vælger du at bruge et rekrutteringsbureau, så slipper du for at skulle screene alle ansøgningerne, og undgår dermed også den læsetunge opgave. Konsulenterne kan også hjælpe med de administrative opgaver fx booking af samtaler, send afslag, samt facilitere jobsamtalerne med dig.

Konsulentrådgivning

Et rekrutteringsbureau kan give dig unikke indsigter i jobmarkedet i din branche, da det er deres speciale. De kan hjælpe med at udarbejde kortsigtede og langsigtede rekrutteringsstrategier, så du kan komme på forkant med dine ansættelsesbehov. 

Ulemperne ved at hyre et rekrutteringsbureau

Omkostninger

Nogle jobs er lettere at rekruttere til end andre, og derfor er det ikke altid nødvendigt at gøre en stor og aktiv indsats for at tiltrække kvalificerede arbejdskraft fx hvis kvalifikationskravene til arbejdet er beskedne.  

Derudover, så afhænger det af dine interne forhold om det er en god idé at få professionel hjælp udefra. 

Du skal afgøre med dig selv, hvor meget din virksomhed er villig til at betale for hjælp udefra – her er det vigtigt at indregne egen arbejdskraft, udgifter til opslag, mv.

Employer branding

Hvis du ønsker at tiltrække den bedste arbejdskraft i branche, så skal du arbejde langsigtet med employer branding. Derfor kan du ikke slippe styrepinden og udelukkende være afhængig af rekrutteringskonsulenter fra ansættelse til ansættelse. Flere rekrutteringsbureauer tilbyder dog også hjælp til employer branding.

Konklusion

Din virksomhed er resultatet af dine medarbejderes arbejde. Derfor må vigtigheden af den bedst mulige rekruttering ikke underkendes. 

Et rekrutteringsbureau er specialister i at finde den rette arbejdskraft, hurtigt og effektivt. Derfor bør du overveje at samarbejde med et rekrutteringsbureau næste gang, at du mangler kvalificeret arbejdskraft.