Sådan skaber du en fantastisk arbejdsplads

Indhold

Indledning

En fantastisk arbejdsplads gør dine medarbejdere glade og tilfredse, samtidig med at  det forbedrer virksomhedens bundlinje. 

Mange ledere fokuserer udelukkende på at holde personaleomkostningerne i skak, og glemmer alle mulighederne for at øge medarbejdernes produktivitet ved at lade dem blomstre. 

Det er dyrt for din virksomhed at rekruttere, og det er dyrt at have medarbejdere, hvis de ikke kan udnytte deres fulde potentiale, fordi at du udelukkende har fokus på personaleomkostninger. Man kan sige, at ledelsen netop bliver en personaleomkostning, hvis den ikke formår at skabe de bedst mulige medarbejdere af deres ansatte;-) 

Medarbejderne yder mere og bliver længere tid på arbejdspladsen, hvis arbejdspladsen er fantastisk. Derudover, så bliver det lettere at tiltrække kvalificerede medarbejdere når rygtet om din gode arbejdsplads spreder sig. Dette kan endda betyde, at du kan slippe billigere afsted under lønforhandlingerne!

Det starter med rekruttering

Hvis du har en fantastisk arbejdsplads, som dine medarbejdere elsker at fortælle om, så får du et bedre employer brand, hvilket gør det lettere for dig at tiltrække og rekruttere de bedste medarbejdere. 

Du skaber selv en fantastisk arbejdsplads sammen med dine medarbejdere, men reelt starter processen med at skabe en fantastisk arbejdsplads allerede ved din rekruttering:

  • Er dine jobopslag fantastiske? Eller har du blot genbrugt en standard skabelon?
  • Skaber du et fantastisk rekrutteringsforløb for jobkandidaterne? Eller har du travlt med andre ting, så rekrutteringsforløbet er 2. prioritet?
  • Har du en god og konstruktiv jobsamtale og lønforhandling? Eller behandler du jobkandidaten, som var de til en eksamen?

 

Når du bliver i stand til at rekruttere fantastiske medarbejdere, så bliver det også lettere at skabe en fantastisk arbejdsplads.

Onboarding

En god start i det nye job sætter fundamentet for resten af ansættelsen. 

Det er her, at de gode vaner lettest kan skabes, så medarbejderen kan glide ind på arbejdspladsen.

Det er overvældende at starte på en ny arbejdsplads, og dine nye medarbejdere suger hele oplevelsen til sig inklusiv stemningen på arbejdspladsen. Her gælder det for dig om at skabe et godt onboardingforløb, hvor alt er timet og tilrettelagt, så dine nyansatte kan få en god start.

Det er oplagt, at du sørger for velkomstmorgenmad eller lignende på første arbejdsdag, så du markerer for den nyansatte, at I har set frem til deres start. Dette markerer også overfor dine eksisterende medarbejdere, at der er kommet en ny medarbejder, som I alle skal tage hånd om.

Herefter, så skal du have designet et onboardingforløb, hvor medarbejderen introduceres til det faglige, praktiske og det sociale. Det er vigtigt, at den nye medarbejder får en god start på alle fronter fra starten, da en opstartsperiode kan være hård for den nye medarbejder, som skal håndtere mange nye forhold omkring det nye arbejde.

En bedre arbejdsplads i hverdagene

Er formålet med din virksomhed blot at skabe et overskud til ejerne, så misser du en mulighed for at sætte et positivt aftryk på verden via dine medarbejdere. Vi arbejder ⅓ af dagens timer, men vi tænker også på arbejdet når vi har fri. Derfor har du som arbejdsgiver en unik mulighed for at forbedre dine medarbejderes liv. 

Hvis din arbejdsplads ‘blot’ tilbyder et arbejde, så laver medarbejderne også ‘blot’ deres arbejde, men der er heldigvis mange ting, som du kan gøre for at skabe en god arbejdsplads. En god arbejdsplads gør medarbejderne mere produktive, hvilket tilfældigvis vil have en positiv effekt på din bundlinje. 

I dette afsnit gennemgår vi nogle af de mange ting, som du kan gøre på din arbejdsplads for at give medarbejderne noget at smile af. 

Skab et fællesskab

Vi er alle sociale væsner, så vi får det godt af at føle os velkomne. Dette gælder både når vi spiser frokost i kantinen eller diskuterer vigtige problemstillinger under et møde.

Der er forskellige måder at skabe fællesskaber på arbejdspladsen, som både kan have et fagligt eller socialt fokus:

  • Du kan hjælpe dine medarbejdere med at starte et fagligt netværk.
  • Du kan hjælpe medarbejderne med at starte en personaleforening
  • Du kan sørge for, at der er tid til en fredagsøl eller lignende inden, at I går på weekend.
  • Du kan sørge for, at medarbejderne får en time om ugen til en fælles løbetur.

Lad medarbejderne tage ansvaret

Det er svært at vide hvad der fungerer bedst for medarbejderne, så den bedste løsning er ofte at lade dem tage ansvaret

Spørg medarbejderne hvordan, at deres arbejde kan blive sjovere, og lad dem tage ansvaret for at gennemføre deres forslag. 

Giv dem råderetten over et budget til at gøre arbejdspladsen fantastisk.

Mentorer

En mentorordning kan understøtte en positiv udvikling på din arbejdsplads. Mentorordningen kan etableres med interne eller eksterne mentorer. 

Hvis du etablerer en intern mentorordning, så kan den have sociale og faglige fordele. 

Den sociale fordel opstår i mødet mellem en erfaren medarbejder og en nyansat. Denne relation kan føre til en bedre integration af den nye medarbejder på arbejdspladsen. 

Den faglige fordel opstår, da den nye medarbejder har en person at spørge til råds om faglige udfordringer. Dette vil også lette det faglige pres på denne medarbejder, hvilket kan føre til øget medarbejdertilfredshed. 

MUS

Det er obligatorisk at holde MUS i det offentlige, og hos mange private arbejdspladser holder man også samtalerne. 

Samtalen med dine medarbejdere er en god mulighed til at sætte nogle fælles mål for hvordan, at I kan optimere arbejdet for medarbejderen. Et punkt til samtalen kan omhandle hvordan, at I sammen kan skabe en fantastisk arbejdsplads, som medarbejderen elsker at møde ind til om mandagen. Hvis du alligevel har samtalen, så kan du ligeså godt spørge!

Kurser

Når du giver din medarbejdere mulighed for at videreuddanne sig, så holder du dem til ilden fagligt, og du vedligeholder deres intellektuelle nysgerrighed. Herudover, så får du bedre medarbejdere, som kan udføre et bedre arbejde.

God mad i kantinen

Du er hvad du spiser, og det samme er dine medarbejdere. 

Frokost er en lille ting i hverdagen, men som har en stor betydning for en dag på jobbet. Hvis der stilles god frokost til rådighed via arbejdspladsen, så behøver medarbejderne ikke selv at forberede maden hjemmefra. Derudover, så har alle medarbejderne noget at mødes omkring i pausen. Måske taler de arbejde under frokosten, men uanset hvad, så bruges tiden over den gode mad til at knytte et socialt bånd, som styrker ånden på din arbejdsplasd.

God mad til frokost giver medarbejderne noget at se frem til før frokost, og det giver dem god energi at forbrænde på arbejdet efter frokosten. 

Du kan også give medarbejderne mulighed for at tage rester med hjem til familien og deres aftensmad, hvilket vil være endnu en bekymring taget fra deres skuldre den dag.

I et worst case scenarie uden frokostordning, så vil medarbejderne rende ned på tanken efter fastfood, og sætte sig på en bænk i parken under deres 30 minutters frokostpause mens de læser nyhederne på deres telefon.

En god frokostordning er det nemmeste trick i bogen for at forbedre arbejdsmiljøet. Det er en no-brainer, som du bør overveje at indføre, hvis du endnu ikke tilbyder dine medarbejdere dette.

God kaffe

God kaffe eller té til medarbejderne er endnu et billigt trick i bogen. 

Medarbejderne render ud efter kaffen når de har brug for en lille pause og en opfrisker. Mange virksomheder tilbyder deres medarbejdere kaffe af en lav kvalitet. Dette fremstår, som en lille ting, men det kan fylde meget, hvis der kun tilbydes en billig kaffe. 

Valget af billig kaffe fremstår ofte, som et småligt kneb fra virksomheden til at spare nogle håndører.

Forskellen mellem normale og gode kaffebønner vælter formentlig ikke budgettet for din virksomhed, men det har omvendt en stor betydning for den medarbejder, som nyder 2 kopper i løbet af arbejdsdagen. 

Rådet herfra er klart “køb ordentlig kaffe”!

Gør arbejdspladsen ‘hyggelig’

Lad det være inspirerende at være på arbejde. 

Det er ikke muligt at gøre alle arbejdspladser hyggelige pga. reglementerne i nogle brancher. Men gør det nu hyggeligt når du kan. 

Hvis du ikke har forstand på indretning, så spørg medarbejderne til råds. Der er formentlig nogle hyggetrolde i blandt dem, som har nogle gode forslag.

Når arbejdspladsen er ren og godt indrettet, så giver det en ro, som gør din medarbejdere mere tilpasse. Dette kan også medføre, at de kan holde et bedre fokus på deres arbejdsopgaver, hvis de føler sig tilpasse.

Ansæt en hyggespreder

Ansæt en medarbejder, som kan tage sig af nogle af de opgaver, som er med til at gøre arbejdspladsen til et dejligt sted at være. 

Denne medarbejder kan hjælpe med at holde køkkenet ryddeligt, kaffemaskinen ren og frugtkurven fuld. 

Herudover, så hjælper medarbejderen med at arrangere de små events fx fredagsøl og booke bowlingbanen til tirsdag efter arbejdstid. Det sker ofte, at disse ting nedprioriteres, fordi at de ikke er afgørende for arbejdsdagen. 

Her er det vigtigt at huske, at medarbejderne er hele mennesker, og hvis de kan yde 10 % bedre efter frokost, fordi at køkkenet er ryddet op, og der er dejlig kaffe på kanden, så skaber det måske større værdi for din virksomhed end udgiften til at have en efterlønner til at hjælpe til 15 timer om ugen.

Gode redskaber

Sørg for, at dine medarbejdere har de redskaber, som de skal bruge for at lave deres arbejde. 

Hvis dine medarbejdere bruger hele dagen foran computeren, så giv dem et godt tastatur, som passer til dem. Tastaturet er deres værktøj, og et billigt tastatur giver samme indtryk på dine medarbejdere som billig kaffe. 

Det fremstår småligt ikke at bruge de par hundrede kroner ekstra, hvis det samtidig kan forbedre deres evne til at anvende tastaturet, og dermed deres arbejde.

Hjælp dine medarbejdere med hverdagen

Dine medarbejdere er hele mennesker, som tager deres fritid og familieliv med på arbejdet. Mange arbejdsgiverer ignorerer, at de 2 sider af vores liv hænger sammen, men det gør de selvfølgelig. 

Hvis en medarbejder skal pendle 1½ time om dagen for at komme på arbejde for din virksomhed, så har vedkommende mindre tid til motion i hverdagen. 

Har du overvejet hvordan, at du kan gøre:

  • det muligt for medarbejderne at dyrke sport i arbejdstiden eller i pauserne, hvis de normalt ikke har tid til dette pga. transporttiden? 
  • livet bedre for medarbejderen under transporten? Du kan evt. betale for en online læringsportal, så de kan holde deres kompetencer opdaterede.

 

Spørg dine medarbejdere hvordan, at du kan hjælpe dem, så du kan skabe en bedre arbejdsplads med glade medarbejdere. Det vil give glade medarbejdere, gøre rekruttering lettere, fremme produktiviteten og formentlig bundlinjen.

Opsummering

En fantastisk arbejdsplads er til fordel for både medarbejdere, ledelsen og kunderne. 

Medarbejderne har det bedre, og ledelsen får bedre medarbejdere, som samtidig vil fortælle deres venner og bekendte om den gode arbejdsplads.

Som kunde, der fornemmer man nemt om en arbejdsplads er god eller ej. Man kan mærke det på restauranten om tjeneren elsker sit job, og man kan mærke det på værkstedet om mekanikeren elsker at tale med kunder.

Det er dit ansvar at skabe en god arbejdsplads, og det er til alles fordel. Hvordan kan du skabe en fantastisk virksomhed, hvis dine medarbejdere ikke synes, at det er fantastisk at møde på arbejde?