Storytelling i HR med ‘heltens rejse’

Indhold

Storytelling i HR

Der er mange komplekse fortællinger at kommunikere til virksomhedens interessenter, og derfor er storytelling et relevant redskab for HR.

I HR kan du anvende historiefortælling i flere scenarier, eksempelvis:

  • Storytelling kan bruges til budskaber på intranettet. Det kan være, at din virksomhed skal indføre en ny cybersikkerhedspolitik, hvilket kræver at medarbejderne forstår vigtigheden af deres aktive indsats.
  • I forandringsledelse kan storytelling benyttes til at sætte scenen for den forandring, som virksomheden skal gå igennem – og med medarbejderne som heltene i historien.
  • Når du skal rekruttere nye medarbejdere, så kan du skabe historier til jobkandidaterne, som er i målgruppen for rekrutteringsstrategien.

Heltens rejse

Heltens rejse er en klassisk model til historiefortælling. Du kender den fra Ringenes Herre, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Spiderman, The Matrix, Rocky og mange flere. 

Heltens rejse er en fortællingsmodel, som oprinder fra Joseph Campbell, som studerede gamle myter, og fandt en universel struktur, som gik på tværs af fortællingerne.

I en forsimplet udgave, så følger fortællingsmodellen en karakter (helten), som får sin hverdag udfordret, og skal tage kampen op imod en ukendt fjende, hvilket kræver at karakteren udlever sit fulde potentiale. Karakteren kan ikke klare udfordringen alene, og får hjælp af en mentor, inden at karakteren begiver sig ud på en rejse for at møde venner og fjender, og til sidst overvinde udfordringen i det endelige slag.

Set fra et HR perspektiv, så vil helten i en fortælling ofte være eksisterende medarbejdere eller kommende medarbejdere.

Mentoren i historien vil typisk være ledelsen, HR afdelingen eller en medarbejder med høj anciennitet.

Den ukendte fjende er den udfordring, som skal løses fx GDPR-implementering, nyt IT-system, fusion, etc.

I det nedenstående gennemgås modellen for ‘Heltens rejse’.

DEL 1: Den eksisterende situation udfordres

1) Den almindelige verden

Heltens rejse starter med at beskrive status quo, hvor alt tilsyneladende er normalt og velfungerende i heltens verden. Historiens fysiske rammer kortlægges, og historiens hovedpersoner præsenteres. 

Eksempel

Alt er godt i Butikskæde A. Internetsalget er steget 10 % årligt i de seneste 5 år, og Helle, som er chef for internetsalg, ser positivt på det fremadrettede internetsalg. 

Helle er chef for 10 medarbejdere i alt, som sørger for at administration og logistik fungerer optimalt for internetsalget. 

Helle har et godt forhold til sine medarbejdere, som hun har arbejdet med i flere år.

2) Kaldet til eventyret

I fortællingen sker der en hændelse eller introduceres en udfordring, som betyder at hovedpersonens verden ændrer sig. Dette tvinger hovedpersonen til at forholde sig til denne udfordring, som er udenfor dennes komfortzonen. 

Eksempel

Virksomhedens bestyrelse forventer, at Amazon snart vil entrere på det danske marked. For at forberede sig på dette, så skal virksomheden investere i nye IT-systemer og lagerrobotter. Truslen fra Amazon, samt bestyrelsens beslutning om at omlægge afdelingen for internetsalget, vil betyde store ændringer for både Helle og hendes medarbejdere.

3) Afslag af kaldet

Vores hovedperson modarbejder at påtage sig ansvaret for den nye udfordring.  Hovedpersonen ved, at det vil kræve betydelige forandringer i det ellers komfortable liv. Udfordringen vil medføre mere arbejde, samt usikkerhed for hovedpersonen.

Eksempel

Helle er ikke enig i bestyrelsens beslutning om at foretage store ændringer i deres internetsalg, da Amazon ikke udgør nogen trussel for virksomheden i dag. Derudover, så vurderer Helle ikke, at hun er den rette til at påtage sig ansvaret for dette projekt i virksomheden, da hun stadig er meget yngre end hendes øvrige chefkollegaer.

4) Mentormødet

Der introduceres en mentor til historien, som vil guide hovedpersonen igennem udfordringen. Vores mentor har et betydeligt kendskab til udfordringen, og mentorens meninger og holdninger respekteres af hovedpersonen. Mentorens rolle i historien er at overbevise hovedrolleindehaveren om at kaste sig ind i udfordringen.

Eksempel

Butikskæden vælger at hyre en konsulent, som kan hjælpe Helle med at lave en plan for virksomhedens projekt. Konsulenten har hjulpet mange andre virksomheder med, at implementere nye systemer på kort tid, og har desuden et godt indtryk af Helle. Konsulenten er sikker på, at Helle kan løse opgaven, hvis hun vælger at tro på sine egne kompetencer.

5) Ingen vej tilbage

Hovedpersonen beslutter sig for at påtage sig udfordringen, og der er nu ingen vej tilbage. Hovedpersonen skal selv klare udfordringen uden mentorens hjælp, og skal stadig overbevise skeptikerne om, at denne er egnet til at klare udfordringen.

Eksempel

Helle beslutter sig for at påtage sig ansvaret for at ruste virksomheden til, at Amazon kan træde ind i deres marked. Udfordringen er uden for Helle’s komfortzone, så der er mange ting, som hun skal finde ud af om de nye IT-systemer og lagerrobotter. Nogle af Helle’s chefkollegaer er uforstående overfor, at ledelsen har valgt Helle til opgaven.

DEL 2: Den gamle situation forlades

6) Venner, fjender og udfordringer

Hovedpersonen har begivet sig ud på rejsen med at klare udfordringen. 

I starten af denne rejse sættes scenen, hvor helten møder nye venner og fjender, samt udfordringer der skal klares. Livet er ikke rosenrødt for helten, som viser sig kompetent til at klare nogle udfordringer, men ikke alle. Helten bliver nødt til at kæmpe og arbejde hårdt for at klare udfordringerne og holde humøret højt.

Eksempel

Helle har besluttet sig for at engagere hendes team aktivt i projektet, så alle i enheden kan komme med inputs til deres fagområder. 

Det viser sig hurtigt, at Ole fra lageret i mange år har frygten Amazons indtræden på det danske arbejdsmarked. Han liver op, da han hører om Helles planer, og den nye strategi på trods af, at de fremadrettet skal investere i mere robotteknologi til lageret, som vil gøre nogle af medarbejderne overflødige.

De skal også ansætte 2 nye medarbejdere, som skal hjælpe med internetsalget fremadrettet. Det betyder, at Mette som både har lavet søgemaskineoptimering og bogholderi fremadrettet kun skal beskæftige sig med bogholderiet. Mette bliver skuffet, da hun pludselig føler sig udsat på arbejdspladsen.

7) Problemets kerne

Hovedpersonen begiver sig længere ud på rejsen, og historien kommer nærmere det, som er ‘kernen’ af hovedpersonens udfordring. 

Vores hovedperson kommer tættere på udfordringen, som er mere kompleks end først antaget. Det betyder, at hovedpersonen skal gøre en større indsats for at overkomme udfordringen.

Eksempel

Det bliver klart for Helle, at lagerrobotterne definitivt vil gøre nogle af lagermedarbejderne overflødige inkl. Ole, som tidligere har støttet hende i projektet. 

Bestyrelsen presser på for, at lagerrobotterne indkøbes, og er villige til til at omskole nogle af lagermedarbejderne til andre jobfunktioner i virksomheden. Der er dog ikke plads til at beholde alle medarbejderne, og ledelsen mener, at Ole må afskediges.

8) Prøvelsen

Vores hovedperson er i direkte konfrontation med historiens udfordring (det ‘onde’) og har problemer med at håndtere den. Det ‘onde’ ser ud til at have overtaget i kampen mod den gode hovedperson. Hovedpersonen testes og har et “make it or break it” øjeblik.

Eksempel

Helle nægter at fyre Ole på trods af, at hun fået ordre om dette. 

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde får Helle overtalt ledelsen til, at virksomheden ikke vil afskedige nogen medarbejdere, og i stedet blot udfase stillingerne ved naturlig fratrædelse.

Lagermedarbejderne kan dog godt se skriften på væggen og er begyndt at blive bekymrede for deres stillinger, da de har forstået situationens alvor. Derfor er nogle af medarbejderne begyndt at modarbejde projektet.

9) Gevinsten

Hovedpersonen er tvivlsom og modløs på grund af de store udfordringer med at løfte opgaven, men endelig ser noget ud til at lykkes.

Eksempel

Helle har arbejdet intensivt gennem en lang periode med at indkøbe, udvikle og implementere det nye IT-system.

Endelig bliver det nye IT-system implementeret, og Mette i bogholderiet bliver mere positiv overfor hendes nye rolle. IT-systemet gør bogholderiet nemmere end det tidligere har været, hvilket tager en stor byrde fra Mette’s skuldre. Dette giver Mette fornyet energi i arbejdet, og hun begynder at påtage sig flere opgaver med økonomistyring. 

Mette’s energi ændrer stemningen blandt medarbejderne, og giver fornyet støtte til Helle’s projekt.

DEL 3: Tilbagekomsten

10) Vejen tilbage

Den lille succesoplevelse giver hovedpersonen modet tilbage, og er nu klar til at afgøre det endelige slag, så udfordringen kan klares en gang for alle.

Eksempel

Helle får nyheden om, at Amazon har åbnet i Sverige, hvilket betyder at truslen mod virksomhedens internetsalg er mere presserende. På det netop overståede bestyrelsesmøde opstod der tvivl om de eksisterende investeringer, og det blev drøftet om virksomhedens eksisterende indsats overhovedet var tilstrækkelig.

Heldigvis er tingene begyndt at gå i den rigtige retning med implementeringen af IT-systemet, så Helle er overbevidst om, at projektet bliver en success.

11) Genfødslen

Hovedpersonen slår det endelige slag mod det ‘onde’ og har success med dette, og overkommer altså udfordringen. 

Eksempel

Netop som Helle har fået styr på det hele, så gør IT-medarbejderen Helle opmærksom på, at de har brugt Amazon Web Services til at hoste deres nye IT-system. Det skaber tvivl om hvorvidt, at deres kommende konkurrent Amazon har adgang til deres salgsdata.

Helle tager en stor beslutning om at skifte til Microsoft Azure, hvilket vil forsinke projektet. Bestyrelsen bakker om hendes beslutning på trods af forsinkelsen. 

12) Eliksiren

Hovedpersonen har overkommet udfordringen og har opnået det ønskede resultat, så den nye verden nu er blevet bedre end den gamle – takket være hovedpersonens indsats. 

Eksempel

Virksomheden har næsten færdiggjort hele projektet, og forandringen er lykkedes godt. Det var en hård periode for Helle både fagligt og personligt, og netop derfor er hun også blevet en bedre leder af at påtage sig udfordringen. Bestyrelsen er tilfreds med ændringerne, da virksomheden står stærkere på markedet, og er klar til ekstra konkurrence fra fx Amazon.

Opsummering

Heltens rejse er blot en model, men denne grundmodel har vist sig succesfuld i mange populære fortællinger. 

Det er ikke altid oplagt at bruge hele modellen i sin kommunikation, men modellen eller dele af denne kan anvendes i en større fortælling omkring virksomhedens kunder, services, medarbejdere og kommende medarbejdere.