13 historier til din employer branding på de sociale medier

Indhold

Jobansøgerne bruger sociale medier

Alle befolkningsgrupper i Danmark bruger de sociale medier. Hele 97 % af de 25-34-årige bruger sociale medier mens 75 % af de 55-64-årige bruger sociale medier (Danmarks Statistik: It-anvendelse i befolkningen 2020).

Det er derfor ikke til at komme uden om de sociale medier, hvis du vil forbedre dit employer brand. Hvis du er ligesom mange andre arbejdsgivere, så bruger du ikke de sociale medier rutinemæssigt – og slet ikke til at promovere dit employer brand.

Derfor har vi skrevet denne artikel, så du kan få inspiration til historier, som du kan kommunikere til din målgruppe på de sociale medier.

Employer branding er historien om din virksomhed

Dit employer brand er fortællingen om din virksomhed, som den lever ude i offentligheden blandt jobkandidaterne. 

Denne fortælling udgøres af alle historier, som vedrører virksomheden, som en arbejdsplads. Det er fortællinger om dine medarbejdere, din kundeservice, din sociale ansvarlighed, spændende jobs, og meget mere, men det er fortællinger om din virksomhed, som alle starter i interaktion med omverdenen. 

Du kan selv sætte skub under denne fortælling ved at bruge de sociale medier.

Man skal kun bruge LinkedIn til de sociale medier, ik?

LinkedIn er klart det mest professionelle sociale medie pt., men det betyder ikke, at du kun skal bruge LinkedIn

Har du behov for at rekruttere ungarbejdere til en iskiosk ved stranden, så er det måske bedre at bruge SnapChat, TikTok eller Instagram. 

Pointen her er, at du skal have defineret din målgruppe, så du ved hvilke sociale medier, som målgruppen foretrækker at bruge til at lære om din virksomhed. 

Du kan blive skarp til at definere din målgruppe ved at bruge kandidatpersonaer, samt ved at kortlægge jobkandidaternes rejse fra ‘uvidende’ om din virksomhed til jobansøger dvs. fra 0% til 100% engageret i dit employer brand.

Indholdsstrategi

Indholdsstrategien er din virksomheds strategi for indhold til dine digitale og trykte medier fx hjemmeside, sociale medier, blade, mv. Indholdsstrategien har til formål at koordinere alt det indhold, som kommunikeres på tværs, så indholdet matcher det endelige mål med virksomhedens markedsføringsindsats.

Sørg for, at dine SoMe-opslag indarbejdes i indholdsstrategien, så du får mest muligt ud af det indhold, som du udarbejder til din employer branding på de sociale medier. 

Hvordan finder man historier til sin virksomhed?

Har du problemer med at komme på ideer til din employer branding på de sociale medier, så har vi et par ideer til dig.

Lav en brainstorm på et stykke papir for hvert af følgende temaer:

  • Medarbejderhistorier
  • Arbejdsmiljøet
  • Måden I arbejder på.
  • Rekrutteringshistorier
  • Events med medarbejdere eller kunder
  • Svar på spørgsmålet: “Hvilke historier kan din virksomhed fortælle, som er unikke for din virksomhed?

 

Er der mange afdelinger og ansatte i virksomheden, så send en mail ud til kontaktpersonerne, og bed dem om at sende 3 ideer fra deres afdeling, som kunne være interessant at fortælle deres ideelle kollega.

Eksempler til dine sociale medier

Ingen ønsker at høre på en pralhals, så undgå derfor opslag på de sociale medier, som har fokus på hvor fantastisk din virksomhed er. 

Hav i stedet fokus på hvor fantastiske, at dine medarbejdere er, samt hvordan, at kommende medarbejdere også kan tage del i en fantastisk arbejdsplads. 

Du har brug for kvalificerede medarbejdere til at hjælpe med virksomhedens mission, og dette skal kommunikeres. 

Eksemplerne herunder er blot eksempler, som forhåbentlig kan inspirere dig til at komme i gang med employer brandingen på de sociale medier.

Internt event for alle medarbejdere

Indhold: Fortæl om et arrangement, hvor alle medarbejdere er samlet fx årligt firmaevent.

Formål: I giver indtryk af virksomhedens størrelse, samt at I laver gode sociale arrangementer.

En dag i jobbet

Indhold: Lav en video á 2 minutters varighed, som følger en arbejdsdag for en medarbejder.

Formål: Du tager jobkandidaterne med ind bag facaden af din virksomhed. Den personlige historie fra hverdagen gør arbejdet relatérbart. 

Kursus

Indhold: Vis en intern kursusdag i virksomhed eller hos en samarbejdspartner.

Formål: Historien illustrerer, at virksomheden har fokus på løbende uddannelse af sine medarbejdere.

Vi gør en forskel

Indhold: Fortæl historien om hvordan, at jeres produkter og ydelser gør en forskel for kunderne, samt hvordan at medarbejdernes arbejde er årsagen til dette. 

Formål: Historien illustrerer til jobkandidater, at man arbejder for en større sag i din virksomhed.

Vis karrierevejen for en medarbejder

Indhold: Fortæl om en medarbejders karrierevej fx “fra lagerassistent til IT-chef i samme virksomhed”.

Formål: Historien illustrerer, at der er plads til at vokse i din virksomhed, hvis man er interesseret i at udvikle sig og skabe en karriere.

Tidligere medarbejdere

Indhold: Interview en tidligere medarbejder om tiden i virksomheden. Måske skiftede medarbejderen job efter 10 år i din virksomhed, fordi at vedkommende blev tilbudt en unik stilling netop pga. erfaringerne, som blev tilegnet i din virksomhed.

Formål: Fortællingen illustrerer, at dine medarbejdere er eftertragtede blandt andre virksomheder. Derudover, så viser historien, at dine medarbejdere stadig sætter pris på din virksomhed.

Sådan ser kontoret ud

Indhold: Vis dine følgere rundt på arbejdspladsen for en af dine medarbejdere. Hvis dette er en kontormedarbejder, så vis lokalet, skrivebordet, kantinen, køkkenet, mv.

Formål: Historien giver jobkandidater et indblik i det fysiske arbejdsmiljø, som forhåbentlig fremstår attraktivt.

Sådan giver vi afslag

Indhold: Vis hvordan, at du har givet et fantastisk jobafslag til en jobansøger, herunder været i kontakt med dem med feedback til deres ansøgning.

Formål: Denne historie illustrerer, at du tager jobansøgerne seriøst, hvilket indbyder jobkandidater til at søge til din virksomhed.

Medarbejdergoder

Indhold: Vis hvordan, at din virksomhed sørger for medarbejderne i løbet af en arbejdsdag med frokost, kaffe, frugt, motion, osv.

Formål: Fortællingen kan illustrere, at virksomheden investerer i, at medarbejderne skal være velfungerende i løbet af arbejdsdagen. I sørger for medarbejderne, og lader dem ikke rende ned på tanken efter fastfood, hvis de har glemt deres madpakke.

Vis virksomhedskulturen

Indhold: Brug et eksempel fra arbejdsdagen, som viser virksomhedskulturen. Det kan være, at I har en god humor på arbejdspladsen eller har en 4-dages arbejdsuge, som betyder at arbejdsdagene er anderledes fra normalen.

Formål: Brug fortællingen til at vise virksomhedens ‘personlighed’, og vis jobkandidaterne, at virksomheden består af levende mennesker. 

Hverdagshelten

Indhold: Fortæl historien om hvordan, at en af medarbejderne reddede dagen for en kunde. Eksempel: Måske havde medarbejderen glemt betalingskortet ved skranken i supermarkedet, og kasseekspedienten gav kunden ‘kredit’. 

Formål: Fortællingen understøtter, at virksomheden giver medarbejderne autonomi og ansvar til at løse udfordringer, samt at medarbejderne gør en forskel for kunderne.

Vis hjemmearbejdspladsen

Indhold: Vis hvordan, at medarbejderne kan arbejde hjemme, samt deres arbejdsredskaber til dette fx software, computer, skærme, borde, mv.

Formål: Fortællingen viser, at din virksomhed er fleksibel omkring hjemmearbejde, hvilket kan være attraktivt for nogle jobkandidater.

Events med eksterne

Indhold: Fortæl historien om en fest, stormøde, konference eller lignende. 

Formål: Events med flere mennesker illustrerer, at arbejdet giver mulighed for at møde mange nye mennesker i forbindelse med arbejdet. 

Konklusion

Det er ikke raketvidenskab at udarbejde et opslag til de sociale medier. På trods af dette, så misser mange virksomheder skiven. 

Du kan ramme skiven med dine opslag og promovere virksomheden, som en god arbejdsgiver ved at blive skarp på din kommunikation. 

Find de gode historier fra din virksomhed, som har medarbejdere og kommende medarbejdere, som heltene i historierne. Det vil gøre det mere interessant for dine medarbejdere at dele på fx LinkedIn, og det vil være interessant for jobkandidater i din målgruppe at få et indblik fra jeres arbejdsdag og kultur.